ศาสตราจารย์ ซังฮุนโม ร่วมวิจัย ผลิตภัณฑ์ ฟิเดล่า ( ประเทศเกาหลี )