ฟิเดล่า ร่วมบุญถวายเครื่องปั่นไฟวัดที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ พร้อมทอดกฐิน และ ร่วมบริจาคทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ยากจน ( 12 พฤศจิกายน 2559 )